The Aseptic Artillery - I'Ve Seen The Future, And It'S Mylorine-Shaped.

Lös problemen ordentligt

Hur skulle man kunna göra för att göra det lättare för ungdomarna att veta vad de ska välja för framtiden tror du? Det är ju verkligen ett allvarligt problem som finns, eftersom vi inte vet hur man ska förklara för dem hur de ska tänka. Det är ju knappt så att de själva vet vad de ska välja, och hur de ska planera när de väljer ett arbete. Man bör ju ta in så otroligt många faktorer för att få det att vara säker på att ta rätt beslut. Men det är just det som är så svårt i deras ålder. De har ju hela livet framför sig, och det är just det som påverkar också. De vill bli allt, de tror de kan bli allt, men så är inte verkligheten. Hoppas allt går att lösa.